Legalni bukmacherzy mniej narażeni na ryzyko upadłości. To świetna wiadomość dla typerów

Otrzymanie w Polsce licencji na działalność bukmacherską to bardzo skomplikowany i długotrwały proces. Jednak dzięki restrykcyjnym wymogom możemy mieć pewność, że bukmacherzy którym wydana została licencja to firmy wiarygodne. Wszyscy pamiętamy falę upadłości polskich biur podróży, której kulminacja przypadła na […]

Otrzymanie w Polsce licencji na działalność bukmacherską to bardzo skomplikowany i długotrwały proces. Jednak dzięki restrykcyjnym wymogom możemy mieć pewność, że bukmacherzy którym wydana została licencja to firmy wiarygodne.

soccer or football player standing with ball on the field for Kick the soccer ball at football stadium

Wszyscy pamiętamy falę upadłości polskich biur podróży, której kulminacja przypadła na lata 2012-2015. Wówczas wyszło na jaw, że branża turystyczna przez lata funkcjonowała w oparciu o zasadę „a nuż się uda”. Transport do kraju „porzuconych” przez biura podróży turystów musiał być finansowany z pieniędzy państwowych, na co składali się wszyscy podatnicy. Nowe przepisy zmusiły biura do przedstawiania znacznie wyższych gwarancji finansowych. Tym samym tropem poszli twórcy nowelizacji ustawy hazardowej, co jest bardzo korzystne dla graczy korzystających z oferty legalnych bukmacherów.

Zmiany w branży bukmacherskiej

Znowelizowanie ustawy hazardowej miało na celu przede wszystkim zmniejszenie szarej strefy, która do 1 kwietnia 2017 roku stanowiła nawet 90% polskiego rynku zakładów wzajemnych. Organy państwa musiały na to zareagować, ponieważ ta patologiczna sytuacja generowała miliardowe straty finansowe w budżecie państwa.

Narzędziami mającymi służyć poprawie tej sytuacji jest głównie wprowadzenie blokady na strony nielegalnych firm, a także utrudnienie takim firmom dostępu do wprowadzania do swojej oferty wygodnych systemów płatności, jak np. karta płatnicza czy szybki przelew. Spółki starające się o koncesję muszą również cieszyć się dobrą kondycją finansową i wypełnić wiele wymogów.

Każda spółka bukmacherska jest skrupulatnie prześwietlana

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić każda firma bukmacherska działająca w Polsce jest uzyskanie koncesji. Artykuł 10. ustawy nakłada na podmioty zainteresowane uzyskaniem koncesji wymóg posiadania bardzo wysokiego kapitału zakładowego, bowiem nie może być on niższy niż 2 000 000 złotych, co jest znaczącą różnicą w porównaniu do wymogów stawianych spółkom działającym w innych branżach. Na tym jednak nie koniec i wymogów nakładanych na firmy działające w tej branży jest o wiele więcej, ale nie będziemy ich teraz wszystkich przytaczać, a po szczegóły odsyłamy bezpośrednio to treści Ustawy o grach hazardowych.

Uzyskanie licencji na organizację zakładów wzajemnych jest czasochłonnym procesem, dlatego zaleca się, aby spółka złożyła wniosek do Ministerstwa Finansów na 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem działalności. Tak długi czas jest niezbędny, aby było możliwe dokładne sprawdzenie wnioskodawcy pod kątem formalnym.

Obowiązkiem spółki bukmacherskiej jest przedstawienie zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków, składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych, a także opłat celnych. Z kolei główni (posiadający udziały, których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego) akcjonariusze spółki, członkowie rady nadzorczej, zarząd oraz komisja rewizyjna muszą udowodnić, że nie toczą się przeciw nim postępowania karne, które mają związek np. z praniem brudnych pieniędzy.

Zabezpieczenie finansowe

Kolejnym warunkiem koniecznym do uzyskania koncesji Ministerstwa Finansów jest przedstawienie zabezpieczenia finansowego. Każdy legalny bukmacher chcący przyjmować zakłady online musi złożyć zabezpieczenie w kwocie minimum 480 000 złotych. Jeśli dodatkowo chce prowadzić punkty stacjonarne, to kwota wymaganego zabezpieczenia dodatkowo wzrośnie. Zabezpieczenie finansowe spółka może przelać bezpośrednio na odpowiedni rachunek lub może przedstawić gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.

Bardzo wysokie koszty licencji

Uzyskanie licencji na organizację zakładów wzajemnych w Internecie jest niezwykle kosztowne. Już sama opłata wstępna wynosi 2000% kwoty bazowej.

Bukmacherzy internetowi muszą dodatkowo uiścić opłatę w wysokości kolejnych 2000% kwoty bazowej za licencję na urządzanie zakładów wzajemnych online, a także 5000% kwoty bazowej za licencję dla strony internetowej, która będzie służyć do pośredniczenia w przyjmowaniu zakładów. Sumarycznie mówimy więc o bardzo wysokich kwotach potrzebnych do uzyskania licencji.

Czemu ma to służyć?

Tak wysokie koszty rozpoczęcia biznesu bukmacherskiego przede wszystkim mają odstraszyć podmioty, które nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na prowadzenie działalności tego typu.

Drugim celem, a jednocześnie korzyścią wynikającą z tych restrykcyjnych regulacji, jest ochrona interesu graczy. Korzystanie z oferty spółek, które uzyskały licencję na urządzanie zakładów wzajemnych jest znacznie bezpieczniejsze. Nie ma bowiem dużego ryzyka nagłego ogłoszenia upadłości przez taką spółkę. Nawet gdyby do tego doszło, to gwarancje finansowe powinny pokryć roszczenia typerów – przynajmniej w pewnym zakresie. Legalni bukmacherzy muszą też stosować bardzo restrykcyjne procedury mające na celu niedopuszczanie do gry osób, które nie ukończyły 18 lat. Ponadto, firmy takie mają obowiązek ostrzegania wszystkich graczy o ryzyku uzależnienia wynikającym z gry. Firmy działające z polską licencją są więc w pewnym sensie bezpieczniejsze dla graczy, choć oczywiście w takich firmach również można przegrać ogromne sumy.

Pamiętajmy, że podmioty bukmacherskie nie działające w oparciu o polską koncesję, czasem nie muszą spełniać żadnych restrykcyjnych warunków (w zależności od kraju w którym mają siedzibę i otrzymały licencję). Mogą to być więc czasem firmy nad którymi nikt nie sprawuje realnej kontroli. Obstawianie na stronach takich buków jest więc bardzo ryzykowne – w razie problemów z wypłacalnością bukmachera, gracz będzie mógł mieć pretensje tylko do siebie. Ponadto, gra w takich firmach jest w Polsce prawnie zabroniona, a za niestosowanie się do tego zakazu na gracza nałożona może zostać kara.

About REDAKCJA