Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel w tv archiwum