Redakcja

Piotr Barwaśny – redaktor naczelny
Zygmunt Wiśniewski – zastępca redaktora naczelnego
Adam Zakrzewski – szef „Sportu w TV”

Pozostali redaktorzy:
Dawid Borucki
Mateusz Hume
Kamil Karczmarek
Michał Lewandowski
Bartłomiej Rój
Krzysztof Sokólski
Krzysztof Wilkosz
Adrian Wojdyło
Jakub Zegarowski

About the Author