Redakcja

Piotr Barwaśny – redaktor naczelny
Dawid Borucki – zastępca redaktora naczelnego
Adam Zakrzewski – szef „Sport w TV”

Pozostali redaktorzy:
Piotr Dzierzgowski
Bartosz Głąb
Michał Jeżewski
Kamil Karczmarek
Przemysław Kur
Jakub Lipiec
Marcin Marszałek
Wojciech Nowakowski
Piotr Szczeciński
Krzysztof Wilkosz
Michał Winiarczyk
Jakub Zegarowski
Kamil Kristof

About the Author