Redakcja

Piotr Barwaśny – redaktor naczelny
Zygmunt Wiśniewski – zastępca redaktora naczelnego
Adam Zakrzewski – szef „Sportu w TV”

Pozostali redaktorzy:
Dawid Borucki
Bartosz Głąb
Kamil Karczmarek
Mariusz Kus
Michał Lewandowski
Wojciech Nowakowski
Bartłomiej Rój
Krzysztof Sokólski
Piotr Szczeciński
Krzysztof Wilkosz
Michał Winiarczyk
Adrian Wojdyło
Jakub Zegarowski

About the Author