O autorze: Dawid Sieńkowski

Description
Student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Artykuły Dawid Sieńkowski