O autorze: Łukasz Brajczewski

Description
Student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Artykuły Łukasz Brajczewski